Sanal Ofis Sözleşmesi

Sanal ofis, işletmelerin fiziksel bir ofis alanı kiralamadan işlerini sürdürebilmelerini sağlayan esnek bir hizmet modelidir. Bir sanal ofis hizmeti, işletmelere prestijli bir iş adresi, posta ve kurye hizmetleri, telefon yanıtlama ve toplantı salonu gibi hizmetleri sunar. Sanal ofis, özellikle küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar için ideal bir çözümdür.

Sanal Ofis Sözleşmesi Nedir?

Sanal ofis hizmeti alırken, hizmet sağlayıcı ile işletme arasında yapılan resmi anlaşmaya “sanal ofis sözleşmesi” adı verilir. Bu sözleşme, tarafların haklarını, sorumluluklarını ve hizmetin detaylarını düzenler. Sözleşme, her iki tarafın da korunmasını sağlar ve olası anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırır.

Sanal Ofis Sözleşmesinde Bulunması Gereken Önemli Maddeler:

 1. Tarafların Tanımlanması: Sözleşmede, hizmet sağlayıcı ve hizmet alan işletmenin tam isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri açıkça belirtilmelidir.
 2. Hizmetlerin Tanımı: Sözleşme, sunulan sanal ofis hizmetlerinin ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı bir bölüm içermelidir. Bu, iş adresi, posta yönetimi, telefon yanıtlama, toplantı salonu erişimi gibi hizmetleri içerebilir.
 3. Ücretlendirme: Sözleşmede, sunulan hizmetler için ödenecek ücretlerin miktarı, ödeme yöntemleri, vade ve gecikme durumunda uygulanacak cezalar gibi finansal detaylar net olarak yer almalıdır.
 4. Süre ve İptal Koşulları: Sözleşmenin başlangıç tarihi, süresi ve gerekirse otomatik yenilenme koşulları belirtilmelidir. İptal prosedürleri ve süreleri de açıkça ifade edilmelidir.
 5. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Sözleşme, taraflar arasında paylaşılan bilgilerin gizliliğini ve veri güvenliğini sağlayacak önlemleri içermelidir.
 6. Tarafların Hak ve Sorumlulukları: Her iki tarafın da yerine getirmesi gereken haklar ve sorumluluklar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Örneğin, işletme hangi durumda hizmetleri kullanabilir, hizmet sağlayıcı hangi durumda hizmeti durdurabilir gibi konular ele alınmalıdır.
 7. Anlaşmazlık Çözümü: Sözleşme, olası anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirten bir madde içermelidir. Bu genellikle arabuluculuk veya yargı yolunu içerebilir.

Örnek Sanal Ofis Sözleşme Metni:

Aşağıda örnek bir sanal ofis sözleşme metni yer almaktadır. Ancak, tüm gereksinimlerinizi ve yerel yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak bir hukuk uzmanına danışmanız önemlidir.

SANAL OFİS HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Hizmet Sağlayıcı:Hizmet Sağlayıcı Adı:Adres:Telefon:E-posta:
Hizmet Alan İşletme:İşletme Adı:Adres:Telefon:E-posta

2. Hizmetler
Hizmet Sağlayıcı, işletmeye aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

 • Prestijli İş Adresi Sağlama
 • Posta ve Kurye Hizmetleri
 • Telefon Yanıtlama
 • Toplantı Salonu Erişimi

3. Ücretlendirme
Hizmetler karşılığında işletme, hizmet sağlayıcıya aylık [Miktar] ücret ödeyecektir. Ödemeler [Ödeme Yöntemi] ile yapılacaktır.

4. Sözleşme Süresi ve İptal
Bu sözleşme [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayacak olup [Süre] süreyle geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi feshetmek istediğinde, yazılı bildirimde bulunmalıdır.

5. Gizlilik ve Veri Güvenliği
Taraflar arasında paylaşılan bilgiler gizli tutulacaktır ve gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

6. Tarafların Hak ve Sorumlulukları
İşletme, sağlanan hizmetleri hukuka uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder. Hizmet sağlayıcı, hizmetleri zamanında ve kaliteli bir şekilde sunmayı taahhüt eder.

7. Anlaşmazlık Çözümü
Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, önce arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Arabuluculuk başarısız olursa, yargı yoluna başvurulacaktır.

Bu sözleşme taraflar arasında yapıldı ve imzalandı:

[Hizmet Sağlayıcı Adı][Hizmet Alan İşletme Adı]
İmza: ________İmza: ________
Tarih: ________Tarih: ________

 1. Kısa süreli sanal ofis sözleşmesi yapılabilir mi?

  Sanal ofis firmaları tarafından genellikle altı (6) ay veya oniki (12) ay süre ile sanal ofis kira kontratı yapılmaktadır.

 2. Sanal ofis sözleşmesi kira sözleşmesi yerine geçer mi?

  Sanal ofis sözleşmesi ve kira sözleşmesi farklı hukuki niteliklere sahip iki ayrı türdür. Her iki sözleşme türü de işyeri kullanımıyla ilgili olabilir, ancak sanal ofis hizmet sözleşmesinde “İşyeri adresi olarak kullanılabilir” ibaresi olması vergi daireleri bunu işyeri kira sözleşmesi olarak kabul etmektedir.

By:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir