Mali Müşavirler Sanal Ofis Açabilir Mi?

üşavirler de dahil olmak üzere birçok işletme sahibi, sanal ofisleri işletmelerini yönetmenin daha uygun ve ekonomik bir yolu olarak görüyorlar. Bu yazıda, Mali Müşavirlerin sanal ofis kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sanal Ofis Nedir?

Sanal ofis, bir ofis binası kiralama maliyetlerine katlanmadan işletme faaliyetlerini yürütmek için sunulan bir hizmettir. Sanal ofis, bir işletmenin posta kutusu yönetimi, telefon cevaplama hizmetleri, toplantı salonu kiralama, sanal asistanlık, ve diğer ofis yönetimi hizmetlerini içerebilir. Bu hizmetler, işletme sahiplerinin ofis yönetimi ve işletmelerinin büyümesine odaklanmasına olanak tanır.

Mali Müşavirler için Sanal Ofis Avantajları

  1. Daha Az Maliyet: Mali Müşavirler için bir ofis kiralama maliyeti olmadan, sanal ofisler daha uygun bir seçenek olabilir. Böylece işletme sahipleri, ofis yönetimine ayrılan maliyetleri işlerinin büyümesi için kullanabilirler.
  2. Esneklik: Sanal ofisler, işletme sahiplerine çalışma saatleri, ofis yerleşimi, ve diğer ofis yönetimi konularında daha fazla esneklik sağlar. Bu da, işletme sahiplerinin işletmelerini yönetmek için daha uygun bir ortamda çalışmalarına olanak tanır.
  3. Yüksek Profesyonellik: Sanal ofis hizmetleri, işletme sahiplerine yüksek düzeyde profesyonellik sağlar. Bu hizmetler sayesinde, işletme sahipleri müşterileriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurabilirler.
  4. Yüksek Verimlilik: Sanal ofisler, işletme sahiplerinin işletme faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına olanak tanır. Bu da, işletme sahiplerinin işletmelerinin büyümesi için daha fazla zaman ve enerji ayırmalarına yardımcı olur.
  5. Çevre Dostu: Sanal ofisler, işletme sahiplerine fiziksel ofislerden daha çevre dostu bir çözüm sunar. Böylece, işletme sahipleri işletmelerini yönetirken doğal kaynakların daha az tüketilmesine yardımcı olabilirler.

Mali Müşavirlerin büro edinme zorunluluğu yönetmelikte belirtilmiştir fakat bazı meslek odaları bu alanda esneklik gösterebilmektedir, detaylı bilgi için bağlı çalışacağınız meslek odası ile görüşmeniz en doğru bilgiye erişmenizi sağlayacaktır.

Mali Müşavirlerin Büro edinme zorunluluğu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer almaktadır.

Mali Müşavirlerin Büro Edinme Zorunluluğu

Madde 14 – (Değişik:R.G-21/11/2007-26707)
Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.
Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu’nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest
meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.
Ortaklık bürosu veya şirket kurulması hâlinde de işyeri açılması mecburidir. Meslekî faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.
Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür.
İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.
İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli MaliI Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sanal Ofis Kiralama Seçeneklerini ve teklifleri almak için bizimle instagram üzerinde iletişime geçin!

By:

Posted in:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir