close

Çağrı Merkezi
09:00 - 18.00

(850) 433-7397

En güncel kampanyalardan
ilk siz haberdar olun

Kosgeb

KOSGEB, 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerini geliştirmek amacıyla kurulan kamu kuruluştur. KOSGEB’in açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, adı üstünde girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak ve kendi işini kurmak isteyen herkes bu planlarını hayata geçirmek için sermaye ve desteğe ihtiyaç duyar. Bu noktada KOSGEB gereken sermaye desteği konusunda yardımcı olur.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli kapsamda iş kurmak isteyen herkese sermaye ve ihtiyaç duydukları desteği sunmaktadır. Bu hem Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede büyük pay sahibi olmaktadır.

KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli geliştirme imkanı bulmaktadır.

Kosgeb Şartları

KOSGEB hibe başvurusu için bazı genel koşu ve şartlar vardır. Bunlardan ilki reşit olma zorunluluğudur. KOSGEB hibe başvurusu yapabilmek için Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu aranmaktadır. KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılmış olmak ve başarıyla tamamlamış olmak şartların ikinci ve önemli olanlarındandır. Bir diğeri ise eğer hali hazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması ve KOSGEB veri tabanına işletme kaydı yapılmış olmasıdır. TC vatandaşı olmak, daha önce cezaevine girmemiş olmak ve daha önce KOSGEB kredisinden faydalanmamış olmak bu şartların içerisindedir.

Kosgeb İşyeri Açma Şartları

KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı girişim fikirleri olan ve ticarete atılmak isteyen kişilere destek kredileri sağlamaktadır. Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara Geleneksel Girişimcilik Destek ve İleri Girişimcilik Destek Programı ile imkan sunmaktadır. Her iki programında verilen hibe desteği  birbirinden farklı olmakla birlikte iş yeri açmak isteyen vatandaş tarafından sağlanması gereken bazı şartları vardır:

 1. Her iki programında sahip olduğu online eğitimi tamamlayıp sertifika sahibi olunması
 2. Kurulacak olan işletmenin KOSGEB desteklenen sektörler arasında olması

Kosgeb Destekleri

KOSGEB destekleri kapsamında 8 farklı hibe verme ve destek programı bulunmaktadır. Her birinin farklı hibe ödemeleri benzer şartları bulunmaktadır. Bunlar; Geleneksel Girişimcilik Destek Programı, İleri Girişimcilik Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, AR-GE / ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Teknolojik Ürün Yatırım (TeknoYatırım) Destek Programı, İş Birliği Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı şeklindedir.

Kosgeb Desteklenen Sektörler

KOSGEB 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışma takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektördeki KOBİ’lerin geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. KOSGEB’in desteklediği sektörler yüzeysel olarak aşağıda sınıflanmıştır:

 • İnşaat Sektörü
 • İmalat Sektörü
 • Ticaret Sektörü
 • Ulaştırma ve Depolama
 • Konaklama ve İçecek Hizmetleri

18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’ in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir. KOSGEB’in desteklemiş olduğu sektörlere daha ayrıntılı olarak  https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kosgeb Destek Şartları

KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • KOSGEB’in 32 saatten oluşan uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak ya da iş kurma danışmanlık eğitimi almış olmak, son olarak online eğitimleri tamamlama şartı
 • Üniversite sınırları içerisinde genç girişimci geliştirme programlarına katılmış olup da mezun durumda olanlar
 • İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açanlar
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olanlar
 • Beyanname dolduranlar KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanabilirler.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük veya orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikle ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, harcamalarının %60’ı oranında ve toplamda 370 bin TL’ye kadar nakdi destek sağlanmaktadır.

Süresi 24 ay olarak uygulanan programın destek üst limitleri değişmektedir. Destek unsurları ve destek üst limitleri şu şekildedir:

 • Yurt İçi Fuar Desteği-50.000 TL
 • Yurt Dışı Gezisi Desteği-30.000 TL
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği¹-50.000 TL
 • Tasarım Desteği-50.000 TL
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği-50.000 TL
 • Belgelendirme Desteği-150.000 TL
 • Test ve Analiz Desteği-100.000 TL
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği-80.000 TL
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği-20.000 TL
 • Model Fabrika Desteği-70.000 TL
 • Teknik Danışmanlık Desteği²-40.000 TL

¹Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’ nin üst limiti 75.000 TL’dir.

²Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik Danışmanlık Desteği’ nin üst limiti 50.000 TL’dir.

Kosgeb Esnaf Destek

KOSGEB’in sunduğu destek programlarının her biri Küçük ve Orta ölçekli işletmeleri kapsamaktadır. Bunların yanında KOBİ sayılan işletmelere de KOSGEB tarafından sunulan destek programları mevcuttur. Genel olarak bakıldığından KOSGEB destekleri ön koşulları sağlayan bütün işletmelere sunulmaktadır. Aynı zamanda ekonomi kapsamında veya sel, doğal afet gibi şartlarda KOSGEB’in esnaflara, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kobilere bağlı işletmelere sunmuş olduğu dönemsel destek programları da mevcuttur.

Kosgeb Hızlı Destek Programı

KOSGEB’in sunmuş olduğu hızlı destek programı kapsamında İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeleri Hızlı Destek Programı kapsamın Covid-19 pandemisinin negatif getirisini işletmeler ve Türkiye ekonomisi açısından olumlu duruma çevirmek için sunmaktadır.

Kosgeb Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 pandemisinden etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdam seviyelerini muhafaza edebilmeleri için tasarlanan ”KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI” 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle kamuoyuna ilan edilmiş olup programa başvurular Mayıs 2021 içerisinde başlamıştır. Destek programı iki bileşenden oluşmaktadır:

 1. İmalat sektöründeki mikro ve küçük işletmelere ” faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.
 2. 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç yenilikçi mikro ve küçük işletmelere ”faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

Kosgeb Tarım Destekleri

Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan tüm yaşlı, genç çiftçilerimizi KOSGEB desteklemektedir. Ancak , sağlamış olduğu bu destek yapacakları ticari amaç güdülerek yapılan yatırımlar sonrasında sağlanmaktadır. Kurum tüm destek sağlamış olduğu alanları bizlere bildiren bir liste hazırlamıştır. Bu listeye ”KOSGEB desteklenen sektörler” ve ”NACE kodları” adı verilir.

Şayet erkek veya kadın çiftçi bu listede yer alan alanlardan herhangi biri üzerinde ticari faaliyet göstermeye yönelik bir işletme kuracaksa ”Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” imkanlarından yararlanarak devletten geri ödemesiz kredi alabilir.

Kosgeb Yurtdışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı sayesinde işletmelere, %70 oranında geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olmak üzere toplamda 300 bin TL’ye kadar nakdi destek sağlamaktadır. Programın amacı;

 • KOBİ’leirn yurt dışı pazarlara açılabilme, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak
 • KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olan bu programda verilecek desteğin üst limiti 210.000 TL ‘si geri ödemesiz, 90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere 300.000 TL’dir.

Kosgeb Destek Programları

KOSGEB destek programları aşağıda sıralanmıştır.

 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım(TEKNOYATIRIM) Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
 • AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 • KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı
 • İleri Girişimci Destek Programı
 • Geleneksel Girişimci Programı
 •  İş Birliği Destek Programı
 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
 • İŞGEM/TEKMER Destek Programı
 • İş Planı Ödülü Destek Programı
 • KOBİ Finansman Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
 • Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı

Kosgeb Destekleri Nelerdir

KOSGEB tarafından desteklenen bazı sektörler vardır. Bu sektörlere başvurarak kosgeb aracılığı ile devletten yatırım desteği almak mümkündür. Kosgeb destekleri ile birlikte pek çok kişi işini kurarak kendi işinin patronu olmaktadır.

KOSGEB tarafından kobi tanımını taşıyan işletmelere ve girişimciler için belirli konularda destek verilmektedir. İşte kosgeb tarafından verilen destek programları,

 • Girişimciliği Destekleme
 • Güçbirliği ve İşbirliği Programı
 • Destek Genel Programı
 • Proje Destek
 • İnovasyon ve Ar-GE Destek
 • KOBİGel Destek Programı
 • Tematik Proje
 • Kredi Faizi
 • KOBİ Teknolojik Yatırım
 • KOSGEB Laboratuvar
 • Uygulama Endüstriyel Destek
 • Uluslararası Kuluçka Destek
 • Yurt Dışından İthal Edilen Malları Ülkemizde Üretilecek Yerli ve Milli İmkanlar İle Üretilmesi

Küçük İşletmelere Destek

KOSGEB kapsamı ve isim açılımı gereği Küçük ve Orta ölçekli Sanayiyi Geliştirme Programı olmak üzere sunmuş olduğu destek programlarının çoğundan koşullara uygun olduğu sürece küçük işletmelerin hepsi yaralanabilir. Gerekli şartların sağlanması ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak için ön koşulları işletmelerin sağlaması gerekmektedir.

Yeni İşletme Kuranlara Destek

Hali hazırda KOSGEB’in sunmuş olduğu bütün destek programları yeni eski gözetmeksizin şartları ve destek kapsamlarını sağlayan bütün işletmeler faydalanabilmektedir.

Kosgeb Geri Ödemesiz Destek

KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programların işletmelere sunmuş olduğu hibelerin bir kısmı her zaman geri ödemesiz şeklinde gerçekleşmektedir. Gerçekleşen destek programlarında verilen hide desteğinin %70 ‘i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz şeklinde sunulur. Destek üst limitlerinde ise sunulan geri ödemesiz destek maksimum 300.000 TL şeklindedir.  personel desteği oranı, belirli limitlerde dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Kosgeb İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması sunulan destek programının amacı ve gerekçesidir. Sunulan destek programının üst maddelerde bahsedildiği gibi aynı destek unsurları mevcuttur. Bunları tekrar belirtecek olursak:

 • Yurt İçi Fuar Desteği – 50.000
 • Yurt Dışı Gezi Desteği¹ – 30.000
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği² – 50.000 ve 75.000
 • Tasarım Desteği – 50.000
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği³ – 50.000
 • Belgelendirme Desteği* – 150.000 (Destek Oranı %60)
 • Test ve Analiz Desteği** – 100.000
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*** – 80.000
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği – 20.000
 • Model Fabrika Desteği – 70.000
 • Teknik Danışmanlık Desteği**** – 40.000 ve 50.000

(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın  %100 oranında desteklenir.

(2) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

 • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın , engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğin üst limiti 75.000 TL’dir.

(3) TÜRKPATENT’ ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(*) Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş’ den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışında alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(**)Test ve analiz Desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş ‘den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.

Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilemeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

(***) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(****) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB tarafından sunulan Stratejik Ürün Destek Programının amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Program kapsamı ise yatırım projeleriniz, geri 1.800.000 (birmilyonyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000(dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000(altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’ de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapılabilir.  (Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerleştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Kosgeb Fuar Desteği

KOSGEB tarafından belirtilen fuar listesine yer alan fuarlara her yıl %50 oranında işletme ve girişimcilere sunulan hibe desteği şeklinde tanımlandığını görebilirsiniz. KOSGEB bu desteği Yurtiçi Fuar Desteği şeklinde sunmaktadır. KOSGEB fuar başvuru tarihleri, başvuru evrakları, fuar alanları ve organize edilen fuardan kısa sürece önce KOSGEB ‘in web sayfası aracılığıyla kullanıcılarla paylaşılır. KOSGEB’ ten yararlanmaya hak kazanan girişimci ve işletmeler aşağıda sıralanan ve yine KOSGEB tarafından sağlanan destekleri istedikleri şekilde değerlendirebilirler.

 • KOSGEB fuar desteğinden katılımcıların temsil amaçlı bulunacağı fuar alanının kirasını gene KOSGEB karşılar.
 • Fuar desteği kapsamında, fuarda yer alacak işletmenin stant kontrüksiyon ve dekorasyon masrafları KOSGEB’e aittir.
 • Fuar fonundan yararlanan tüm katılımcı ve işletmeler KOSGEB’in verdiği fuar katılım kataloğu alırlar.
 • Fuar destek alanında, fuar alanının genel düzenliği sağlayabilmesi adına KOSGEB tarafından hostesler görevlendirilir.
 • Fuar desteğinden yararlanan katılımcıların, fuar bölgesinde buluna temizlik, güvenlik ve tanıtım hizmetleri de KOSGEB tarafından karşılanır.

Kosgeb Performans Desteği

KOSGEB performans desteği, işletmenin mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

 •  180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci performans dönemi için

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Kosgeb İhracat Desteği

KOSGEB ihracat destek programı ya da Yurt  Dışı Pazar Destek programının amacı; KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar payını arttırmak, KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktadır. Projenin destek unsurları aşağıdaki gibidir;

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

% 30 Geri Ödemeli

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Kosgeb Kira Desteği

KOSGEB’in sağladığı kira desteği belirli oranlarda verilen girişimcilik destek programı kapsamında yer alan destek paketlerinden biridir. KOSGEB tarafından verilen kira desteği, işletmelerini yeni açmış olan girişimcilere kira ödemesi için destek sağlamaktadır. Yeni iş yeri açmış ve sermayesi dar olan girişimciler KOSGEB kira desteği ile kiralarını ödeyebilir. KOSGEB kira desteği hibe ya da faizsiz kredi olarak girişimcilere verilir.

Yeni bir iş yeri açmak ya da kendi işini yapmak isteyen girişimciler kira konusunda sıkıntı yaşayabilir çünkü kira miktarları bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Mesela şehir merkezinde çarşının içinde bulunan bir iş yerinin fiyatı oldukça fazladır. Kira ödemekte KOBİ’lere destek veren KOSGEB’in vermiş olduğu limitler farklıdır. KOSGEB tarafından verilen miktarlar şöyledir;

 • KOSGEB genel destek programı kapsamında yeni iş yerinin ilk açılışında girişimcilere verilen kira desteği miktarı 2 bin TL verilir.
 • KOSGEB genel destek programı kapsamında dükkanın açılması için gereken malzemelerin alınabilmesi için verilen miktar 18 bin TL ve ayrıca kira gibi diğer giderler için 30 bin TL destek verilir.
 • KOSGEB genel destek programı kapsamında sabit yatırım desteği 100 bin TL verilir ve toplam verilen destek miktarı 150 bin TL’ye çıkar.

Girişimcilerin KOSGEB tarafından verilen kira destekleri her iş yerinin kapsamaz. Bu kira destekleri sadece onay almış olan girişimcileri verilir.

Girişimcilerin KOSGEB tarafından verilen kira desteklerinden faydalanabilmesi için takip etmesi gereken bazı adımlar vardır. Aktif olarak esnaflığa devam eden ya da yeni iş yeri açan girişimciler için KOSGEB desteği almada ilk adım e-KOBİ sistemine kayıt olmaktır. Daha sonrasında KOBİ bilgi sistemine giriş yapan iş yeri sahipleri ekranda bulunan kira desteğine başvurmalıdır.

Yapılan başvurunun kabul görmesi gerekir. Onaylanma eğer olmamış ise işletmesini açmış girişimciler 1 yıl sonraya onay alabilirler. İşletme onay almadan işletmesini açan girişimcilere destek verilmiyor.  KOSGEB tarafından verilen kira desteği 2 yıl boyunca devam eder. KOSGEB kira desteğinin onayını alan ve işletmesini açan girişimci için, 2 yıl boyunca verilen destek sayesinde 18 bin TL değerindeki açılış masrafının yaklaşık olarak %60 ya da%70’i destek ile ödenmiş olur.

Kosgeb Üretim Desteği

KOSGEB üretim desteği kapsamında yerli ve milli üretime büyük destek sağlamaktadır. KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar %70’i geri ödemesiz olmak üzere %100 destek sağlanacak.

Cari açığı azaltmak Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza ara malı ithalatı sorunu çıkmaktadır. Kullanılan girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak. Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, gerek tüketim malı gerekse de ara malı üreten firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı.

 • Cari açığa ”yerli ve milli” önlemler

Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanacak. KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek.  İthal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretiminin desteklenmesi ile ithalatın ve cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan yurt içi üretimde yerli ara malı kullanımı sağlanarak yerli imalat sanayinin altyapısının geliştirilmiş olacak. KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması sağlanacak.

Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek. Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu destekten faydalanabilecek.

 • %70 geri ödemesiz

Sağlanacak destekler, makine-teçhizat, yazılım giderleri, personel gideri, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği ve hizmet alımı destekleri şeklinde olacak

Destek oranları % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli oranı uygulanarak, destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  % 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın %25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında desteklenecek.

 • Üst limit 5 milyon

Program kapsamında proje başvuruları dönemsel olarak alınacak. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilecek.  Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 Milyon TL olarak belirlendi.

Başkanlık; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek.

Kosgeb Makine Teçhizat Desteği

 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • İşletmenin teknoloji düzeyi, KOBİ Bilgi Beyannamesinde yer alan faaliyet konuları arasından işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçtiği faaliyet kodunun İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosundaki teknoloji düzeyine göre belirlenir. Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir. İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda teknoloji düzeyine göre belirlenen destek üst limiti değişmez.
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
 • Alınması planlanan makine, teçhizat ve yazılı Yerli Malı Belgesine sahip ise  destek oranına %15 ilave edilir.
 • Desteklenmesi planlanan makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri ve teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;
 • Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme KOSGEB uzmanları tarafından ziyaret edilerek,  İleri Girişimci Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağında belirtilir.

Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek programının amacı; Araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç veya yeni bir hizmet üretmelerini ve iyileştirmelerini, Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır. Desteklenecek proje giderleri aşağıdaki gibidir;

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği – 150.000 (Destek Oranı %75*)
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) – 300.000 (Destek Oranı %75*)
 • Nitelikli Personel Giderleri Desteği – 200.000 (Destek Oranı %100)
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği – 100.00 (Destek Oranı %75)
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği – 100.000 (Destek Oranı %75)
 • Proje Danışmanlık Desteği – 20.000 (Destek Oranı %75)
 • Eğitim Desteği – 20.000 (Destek Oranı %75)
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans /Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyaret Desteği – 20.000(Destek Oranı %75)
 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği – 5.000(gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan) ve 10.000 (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan) (bu giderlere destek oranı uygulanmaz)
 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Kosgeb Çalışan Desteği

Söz konusu destek kalemleri içerisinde bulunan “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’ nin maksimum destek üst limiti 50.000 (Elli bin) TL’dir. Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanmaktadır. Bu destek işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumunda mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman verilir. İşletme, destek üst limiti dahilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir. Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilmez. Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30(otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir. Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler ücrete dahil edilmez. Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli eleman, destek başvuru tarihinden önceki son 30(otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihinden itibaren en geç 45(kırkbeş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45(kırkbeş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır. Uygulama Birimi tarafından nitelikli elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasında verilir. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir. Nitelikli eleman; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, işletme ile ilgili uygulama birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır. İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplanmasında Uygulama Birimi destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır. Yukarıda da belirtildiği program kapsamı gereksiniminde bu süreçte verilebilecek en yüksek üst limit 50.000 (ellibin) TL ‘dir.

Kosgeb Maaş Desteği

KOSGEB maaş desteği 2021 yılında belirlene üst limit ile birlikte 50.000 TL’dir. Başvuru onaylandıktan sonra KOSGEB’in destek için belirlediği süre boyunca bu tutarın tamamı KOSGEB’den talep edilir. KOSGEB maaş desteği iki yıl süre ile verilir. KOSGEB maaş desteğinin alınabilmesi için işletmeye nitelikli eleman  kriterlerini karşılayan bir çalışan alınmalı ve bu çalışan üzerinden destek başvurusu KOSGEB’e iletilmelidir.

KOSGEB maaş desteğini alabilecek olanlar; KOSGEB veri tabanında kayıtlı bir işletmeye sahip olanlardır. KOBİ beyannamelerinin güncel olması ve KOSGEB tarafından onaylanması gerekmektedir. Küçük veya orta büyüklükte işletmelerin sahipleri bu destek için başvuru yapma hakkına sahiptirler. Çalıştırdıkları personelin KOSGEB maaş desteği şartlarını taşıyor olması istenir. KOSGEB maaş desteğinin koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 • KOSGEB maaş desteğinden yararlanılabilmesi için istihdam edilecek olan personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.
 • KOSGEB maaş desteği talep eden işletmenin en az 5 tane sigortalı çalışanı olması şartı aranır.
 • Üzerinden KOSGEB maaş desteği alınacak olan çalışanın daha önceden aynı işletmede çalışmamış olması gereklidir. Eğer daha önceden çalıştırılmış bir eleman üzerinden destek talep ediliyor ise, başvuru reddedilir. Son 12 ay içerisinde aynı işletmede çalışmamış olanlar için talep edilebilecek bir destektir.
 • Üniversite mezunu personel için alınabilecek bir destektir. Lise ya da daha düşük bir eğitim derecesinde olan kişinin yararlanabileceği bir destek değildir. En az iki senelik üniversite mezunu olunması gereklidir. Yüksekokul mezunları, iki senelik lisans mezunları, dört yıllık lisans mezunları ve lisansüstü eğitim alanlar bu destek kapsamındadır.
 • Maaş desteği talep eden işletmenin başvuru tarihinden sonraki 45 gün içerisinde nitelikli elemanın sigortasını başlatmış olması istenir. Sigorta başlangıcı için eğer 45 gün geçirilir ise, başvurular iptal edilir.
 • Part time ya da serbest zamanlı değil, tam zamanlı olarak çalıştırılan personel üzerinden KOSGEB maaş desteği talep edilebilir.
 • Üzerinden maaş desteği alınacak olan nitelikli elemanın emekli veya 18 yaşından küçük olmaması gereklidir.
 • Nitelikli personelin işe alındıktan sonra maaşlarının düzenli olarak ödenmesi ve banka aracılığı ile hesabına yatırılıyor olması gereklidir.

KOSGEB maaş desteğinden yararlanamayacak olanlar;

 • İşletme sahibinin ve ortaklarının aile üyeleri için yapılan KOSGEB maaş desteği başvuruları kabul edilmez.
 • Çocuklar ve emekliler üzerinden KOSGEB maaş desteği başvurusu yapılmaz.
 • Sigortası yapılmadan şirket bünyesinde çalışanlar için maaş desteği talep edilemez.
 • Başka bir işletmede sigortalı olarak çalışanlara KOSGEB maaş desteği verilmesi için başvuru yapılması mümkün değildir. Destek onaylanmış olsa dahi böyle bir durum tespit edildiğinde otomatik olarak iptal edilir.
 • Yabancı uyruklu personeller diğer şartları karşılasalar da üzerlerinden maaş desteği talep edilemez.

KOSGEB maaş desteğinde istenen belgeler;

 • Sigortalı SGK faydalarının listesi istenir.
 • İstihdam edilecek olan nitelikli elemanın eğitim durumunu gösteren evraklar talep edilir.
 • KOSGEB’in web sitesinden alınacak olan nitelikli çalışanların ödeme talep formu gereklidir. Formun doldurulması ve imzalanması istenir.
 • Şirketin son 12 aya ait SGK ve hizmet sertifikası istenir. Şirketin varlığını kanıtlamak için gerekli belgedir. Ancak yeni kurulacak olan şirketlerden bu belge talep edilmez.
 • KOSGEB maaş desteği kapsamında istihdam edilen personelin maaş hesaplarına ait banka dekontları sunulmalıdır.
 • SGK’ ya borcu yoktur yazısının alınması ve başvuru evrakları arasına eklenmesi gereklidir.
 • İstihdam edilecek her personel için ücret bordrosu talep edilir.
 • Üzerinden maaş desteği alınacak olan personelin son 30 güne ait iş başvurusu gereklidir.

Kosgeb Destekli İş Kurma

KOSGEB destekli iş kurma, KOSGEB’in sunmuş olduğu sermaye kapsamında hibe programlarından biri olan Girişimcilik Destekleri altında Geleneksel Girişimci, İleri Girişimci, İş Planı Ödülü, Girişimcilik Destek Programı ve bunun yanında Girişimcilik eğitimleriyle birlikte yeni iş kurmak isteyen herkesi gerekli koşul ve şartları uyguladığı takdirde yardımcı olmaktadır.

Kosgeb Şirket Kuruluş Desteği

Yeni bir iş, yeni bir şirket kurmak isteyenlere KOSGEB tarafından devlet destekli, hibe kredi destekleri gibi seçeneklerle ve çeşitli koşullarla yardım sağlanmaktadır. Şirketinizin sektörü KOSGEB’ in hibe destek ödemeleri sağladığı sektörler arasında ise KOSGEB tarafından yardım sağlanan girişimcilik destek programlarından yardım alabilirsiniz. KOSGEB’in yeni iş kuranları vermiş olduğu hibe desteğini sektörel anlamda belirtecek olursak;

 • Madencilik ve Taş Ocakları
 • İmalat(yiyecek içecek imalat)
 • Elektrik, Buhar ve İklimlendirme Üretim ve Dağıtım
 • Su Temini, Atık Yönetimi Kanalizasyon İyileştirme
 • İnşaat(sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesis)
 • Toptan ve Perakende Ticareti ( Motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış…)
 • Ulaştırma ve Depolama(Nakliye, kurye, ev ve iş yerlerinde taşımacılık…)
 • Yiyecek Hizmetleri ve Konaklama
 • İletişim ve Bilgi(Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı…)
 • Sigorta Faaliyetleri ve Finans
 • Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler(Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık)
 • Destek Hizmetleri Faaliyetleri ve İdari (İş bulma acentası, seyahat acentası, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama…)
 • Eğlence, Kültür, Sanat ve Spor
 • Diğer Hizmet Faaliyetleri
 • Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
 • Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
 • Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
 • Kuru Temizleme
 • Kuaförlük ve Güzellik Salonlarının Faaliyetleri
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri (lokanta, seyyar yemek vb.)

KOSGEB’e bu sektörlerde doğru tespit edeceğiniz nace kodlarına uygun olarak hazırlanan iş planı projeleri ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

Kosgeb Çiftçi Desteği

Çiftçilik ve hayvancılık yapmak, tavuk, ördek, inek, kaz, koyun yetiştirmek, sera kurmak, aromatik bitki yetiştirmek, pancar ekmek, tarla ekip biçmek isteyen tüm çiftçilerimize KOSGEB çiftçi destekleri veriliyor. Köye yerleşerek, iş kuran ve üretim yapmak şartlarını yerine getiren üretici ve çiftçiler, sağlanan tüm bu destekler sayesinde mevcut işlerini büyütebilir, tarımsal faaliyetleri için traktör alabilir, tarımsal ve hayvancılık alanında yeni sektörlere adım atabilirler. Ayrıca çiftçilere Ziraat Bankasından 7 yıl geri ödemesiz hayvancılık ve hasat kredisi desteği sunuluyor. Çiftçilere devlet tarafından proje karşılığı karşılıksız destek verilmektedir. KOSGEB tarafından verilen genç çiftçilere verilen hibe kredisini alabilmek için online uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve girişimcilik sertifikasını almak gerekmektedir. Bu desteği alabilmek için de ilk şartlardan olan girişimcilik belgesi almanız gerekir.

Uygulamalı girişimcilik eğitiminde öğretilen ve buna uygun olarak hazırlanan tarımsal ve hayvancılık işletmelere uygun olacak şekilde yenilikçi iş fikirlerine uygun hazırlanan iş planı ile desteklenen sektörler dahilinde olmasına özen göstererek KOSGEB e-devlet e-hizmetler sekmesinden başvuruda bulunmak gerekmektedir. KOSGEB tarım ve hayvancılık kredisi olarak verilen hibe krediden; hayvansal ve bitkisel üretime yönelik projeler, yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerde kullanılmaktadır. Ayrıca büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, et, süt ve yumurta üretimi, yem bitkileri üretimi, sebze ve meyve üretimi gibi alanları kapsamaktadır.

Tüm bu desteklerden yararlanmak için de KOSGEB başvurunuzu online olarak e-devlet üzerinden yapmanız gerekiyor. Başvurularda e-hizmetler bölümünden yapmanız gereken işlemler ise sırasıyla şu şekilde olmalıdır;

 • E-hizmetler bölümünden KOSGEB’e kayıt olma,
 • İşletmenin KOSGEB Veri tabanına kaydının yapılması,
 • KOBİ beyannamesi doldurulması
 • Hangi programdan yararlanılacaksa o programa ait destek başvurusu yapılması
 • Sonrasında gerekli belgeleri ve dokümanların çıktıları alarak İl Müdürlüğüne müracaat etme,
 • Randevu verilen gün ve saatte KOSGEB kuruluna iş planını sunma ve kabul işlemleri,
 • Eğer iyi bir iş fikriniz ve iyi bir iş projeniz yok ise KOSGEB uzmanları tarafından kurulan KOSGEB kurulu tarafından projeniz onay almayacak ve dolayısı ile hibe krediniz tahsis edilmeyecektir.
 • İş planını kabul gördüğü takdirde hibe desteklerden yararlanabilirsiniz.

KOSGEB çiftçi desteği 2021 şartları:

 • T.C vatandaşı olmak
 • Okur yazar olmak
 • Esnaf ya da sanatkarlık faaliyetlerinde bulunmuyor olması
 • Genç çiftçi kapsamında yer alabilmesi için 18 yaşından büyük olması ve 41 yaşını tamamlamamış olması,
 • Vergi mükellef olmaması
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması
 • Çiftçilik faaliyeti haricinde herhangi bir işletmesinin bulunmaması ve esnaf ya da sanatkarlık faaliyetlerinde bulunmuyor olması,
 • Vergi mükellefi olmaması
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olamaması gibi istenen tüm şartlar sağlanarak KOSGEB Çiftçi Desteklerini alma hakkına sahip olmak mümkündür.

KOSGEB hibe kredisinden yaralanacak olanlar aranan şartlar; 18-40 yaş arasında olan, 81 ilde nüfusu 20.000’in altın olan bir kırsal kesimde yaşayan İkamet şartı bulunmakta, Tarım ve Orman Bakanlığı diğer hibe programlarından faydalanmamış olanlar yararlanabilmektedir. Tarım kredisi hibelerinden bir kez yararlanabilmektedir.

(KOSGEB nace kodları linki)

Kosgeb Lavanta Desteği

KOSGEB tarafından sunulan Girişimcilik Desteği ile birlikte yalnıza lavanta yetiştiriciliğinde değil bununla birlikte pek çok farklı alana yönelik de alınabilmesi söz konusudur. Yalnızca alınacak girişimcilik desteğine yönelik bir eğitim programı şartı bulunabilmektedir. KOSGEB tarafından hem hibe hem de faizsiz kredi desteği alınabilmektedir. Hibe desteğinin tutarı 50.000 TL olurken, faizsiz destek tutarı 100.000 TL olarak belirlenmektedir. Bu desteklerin alınabilmesi için KOSGEB tarafından verilen şartların sağlanması gerekir. KOSGEB tarafından verilmekte olan destek programına yönelik kursun başarılı bir şekilde tamamlanması şart olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte KOSGEB’e sunulan projenin de onaylanması gerekmektedir. Girişimci olarak başvuran kişinin, mutlaka işletme dahilinde hak sahibi olması gerekmektedir. Hak oranlarının %30 oranlarında olması şart olarak belirlenmekte olup daha yüksek oranlarda hak sahibi olunması da geçerli olmaktadır. Girişimcilik desteği alınırken faturalandırma oldukça önemlidir. Faturası olmayan ödemeler için destek alınmamaktadır. Eğer işletmeye yönelik yapılmakta olan ödemelerin faturaların beyan edilmesi mümkün değilse destek alınamamaktadır.

Kosgeb Market Desteği

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Destek programı kapsamında desteklenen sektörler arasında yer alan perakende ticaretine yönelik faaliyetler arasında market sektörü de yer aldığından KOSGEB market desteği alınabilir yani KOSGEB Desteği ile market açılabilir. Kosgeb Market, Bakkal ve Şarküteri Desteği 2021 yılında 60 bin lira geleneksel girişimcilik hibe desteği olarak aynı miktarlarda verilmeye devam ediyor. Perakende ticareti faaliyetler, desteklenen sektörler arasında yer aldığından, market ve bakkal açmak isteyenler KOSGEB’in geleneksel girişimcilik programı kapsamında perakende ticareti yapılan bakkal ve market işletmeciliği içini 60.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanıyor.

Market açarak kendi işini kurmak isteyenlere 60 bin lira hibe desteği 2021;

 • Devlet destekli KOSGEB kredisi ile bakkal, manav, şarküteri, büfe, kasap, süper market, ekomini ve benzeri esnaf ait işyerleri açılabilmesi için sağlanıyor.
 • Bunun yanı sıra halen çalışmakta olan bakkal dükkanları, marketler, süpermarketler, kasap, manav ve benzeri büfe gibi işyerleri de KOSGEB’den kredi desteği alabiliyor.
 • Kosgeb Konaklama, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe de hibe desteği verdiğinden desteklenen sektörler arasında yer alan Konaklama, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe hazırlayacağınız Market iş planı ile Kosgeb desteği sunuluyor.

Krediyi iş yerinin açılması için değil iş yerinin büyütülmesi, iş için gerekli olan makine ve ekipman alımı yeni ürünlerin alınması konusunda vermektedir. Devlet tarafından verilen iş kurma kredisi ile hayalinizdeki iş yerine sahip olabilirsiniz. Destek almanın basit ve kolay yanı Kosgeb’in istemiş olduğu şartları yerine getirmektir. Bu şartlardan ilki Kosgeb Bakkal büfe süpermarket şarküteri açma kredisini desteklenen sektörlerde yeralan listede nace kodunu bulmanızdır. Nace koduna uygun olarak Kosgeb destekli market veya bakkal açmak için bir iş planı hazırlanması ve girişimcilik eğitimlerini tamamlanması şartlarının sağlanması kosgeb market desteği almak için diğer önemli şartlardır. Market açmak için verilen yeni iş yeri kredisi olan 60 bin lira hibe desteğini alabilmek için Kosgeb kredi ile market açmak için en yakın anlaşmalı kurumlara ve ya hizmet bürosuna başvuruda bulunmak gerekmektedir. 2021 yılında elektronik ortamda verilen ve tamamen ücretsiz olan uygulamalı girişimcilik eğitimine girmek gerekmektedir. Eğitimlerde başarılı olanlar eğitimden öğrendikleri ve Kosgeb’in kabul edebileceği gibi bir iş planı hazırlayarak işle ilgili bütün ayrıntıların yer aldığı projeleriyle kurumun kabul etmesiyle kredi alabilirler.

Kosgeb girişimci destek programı kapsamında iki ana başlık altında geleneksel ve ileri girişimci destekleri olarak 60 bin lira ve 360 bin lira hibe desteği sunuluyor. Bu destekten yararlanarak market açmak için girişimcilerin market açmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlayarak girişimcilik sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olunduktan sonra Kosgeb girişimcilik desteklerine başvuru yapılmalıdır. Burada ki en önemli husus budur. Yani market açtınız sonrada girişimcilik eğitimi alırsanız maalesef desteklerden yararlanamazsınız. Kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği olarak toplamda geleneksel girişimciler 60 bin lira hibe desteği alabilecektir.

Bakkal ve ya market işletmeciliği yapmak istiyorsanız ve yeterli sermayeniz bulunmuyor ise gerekli tüm şartları ve evrakları tamamlayarak Kosgeb üzerinden hibe alabilirsiniz.

Kosgeb Sera Desteği

Sera kurmak için devlet desteği veren kurumlardan biri olan KOSGEB çiftçilere verdiği 60 bin lira ve 370 bin lira hiler ile işletme olarak sera kurmak isteyenlere devlet desteği vermektedir. KOSGEB sera kredisi başvurusu yapmak için KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmalı, sertifika almalı ve bu sertifika ile iş planı hazırlayacak KOSGEB’e başvurmalısınız. Çiftçilere verilen hibe krediler ve işletme faaliyetlerinde kullanılacak olan ekipman ve demirbaş alımlarında kullanılacaktır.

Kosgeb Turizm Destekleri

Turizm sektöründeki işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için üç ana hedef belirlenmiştir:

 • Turizm talebini artırmak ve çeşitlendirmek
 • Sektörün sosyo-ekonomik bilgisinin geliştirilmesiyle, elverişli ve rekabetçi bir ortam için koşulları oluşturmak
 • Bir turizm destinasyonu olarak Avrupa’nın görünürlüğünü artırmak ve hedef pazarlarda uluslararası iş ortakları bulmak için turizmle ilgili işleri desteklemek

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (European Destinations for Excellence)

2007 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir girişimdir. Henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda; turistik cazibesinin artırılması, turistik çekim unsurlarının geliştirilerek, turist akışının yoğunlaştırılarak yerel ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması temel amaçlardır.

Bu kapsamda; Avrupa Komisyonu tarafından her sene farklı bir tema doğrultusunda, projeye dahil ülkeler bünyesinde turistik destinasyon seçim yarışmaları düzenlenmekte, henüz tam anlamıyla turizme kazandırılamamış ancak sürdürülebilir turizm çalışmaları neticesinde gelişim gösterme potansiyeli yüksek görülen destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim ağına dahil edilmektedir.

 

Kosgeb E Ticaret Desteği

Yeni bir iş yeri açarak KOSGEB hibe ve kredilerini almak isteyen girişimciler, e-ticaret üzerinden satış yapmak isteyen kişiler öncelikle online girişimcilik eğitimini tamamlayarak sertifikasını almalıdır. Bu eğitim süresi 32 saat olup, online olarak KOSGEB e-Akademi sitesi üzerinden verilir. Katılımcılar bu eğitimi bitirdikten sonra açmak istedikleri iş yeri hakkında hazırlayacakları iş  planlarını KOSGEB’ e teslim etmelidirler. Kosgeb tarafından iş planınız onaylanır ise Kosgeb tarafından verilen işletme kuruluş desteklerinden faydalanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz iş kolunun KOSGEB tarafından belirlenen iş kodları içerisinde olması gerekmektedir. KOSGEB her iş yeri açacağım diyene destek vermemektedir. Bunun için Kosgeb iş planı hazırlamadan önce açacağınız iş koluna destek verilip verilmediğini araştırmanız ve KOSGEB Desteklenen sektörleri incelemeniz gerekmektedir.

KOSGEB e-Ticaret Desteği Başvurusu 2021

Destek kapsamında, e-ticaret hibe desteğinden yararlanmak ve başvurmak isteyen kişiler e-ticaret için eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaları ve daha sonra KOSGEB’e başvuru yapması gerekir. Bu eğitimler;

 • Genel Girişimci Eğitimi
 • İleri Girişimci Eğitimi

Bu eğitimleri alabilmek için öncelikle e-Akademi üzerinden üye olunarak, e-Devlet şifresi ile giriş yapılır. Üye olduktan sonra başvuru yaparak başarılı olmanız, sertifikanızı almanız gerekmektedir. Bu eğitimlerden sonra yeni iş kurmak isteyenler, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında çalışma yapmak, iş yeri için makine almak isteyenler, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında tanıtım yapmak ve projelerini üretmek isteyen kişiler başvuru da bulunabilirler.Bu hibe ve destekten yararlanacak kişiler eğitimlerini tamamlamadan şirketleri adına açılış yapan kişiler ve firmalar bu desteklerden yararlanamaz. Bu sebeple ilk olarak eğitimlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Kosgeb Girişimcilik

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Kosgeb İleri Girişimcilik

İleri Girişimci Eğitimi yenilikçi, orta yüksek/ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alan sektörlerde işyeri açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılmasını hedefleyen İleri Girişimcilik Programına başvurmak isteyen girişimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Kosgeb Girişimcilik Desteği

KOSGEB 2019 yılın başında yaptığı değişiklikle Girişimcilik Programını; Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteği olarak ikiye ayırmıştır. İkiye ayrılan bu destekler arasındaki temel fark, geleneksel girişimci desteğinde “makine, teçhizat ve yazılım desteğinin” bulunmamasıdır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği, yeni bir fikri olan girişimcilerin başvurabildiği ve hibe alabildiği oldukça faydalı bir destek programıdır. Her sektöre yönelik olan bu program sayesinde ticaret, üretim ve yazılım gibi faaliyetlere yönelik harcanan giderlerin %75-90’ı oranında hibe olarak alınabilmesi sağlanabilmektedir. Bu noktada önemli olan, girişimcinin faaliyet göstereceği alanın teknolojik seviyesidir. Şirketinizi kurarken NACE (faaliyet) kodunuzun, ileride sorun yaşamamanız için doğru belirlenmesi önemlidir. Programdan şahıs ya da sermaye şirketleri (Limited ve A.Ş.) faydalanabilmektedir.

Programdan faydalanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir;

 • Şirket ortaklarından en az birinin şirket kurulumundan önce KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olması,
 • Online eğitimi tamamlayan ortağın(girişimci) en az %50 ortaklığının olması,
 •  Şirket kurulumundan sonra en geç 1 yıl içinde başvurunun yapılması,
 • Girişimcinin, şirket kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
 • Gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
 • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması
 • Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmıyor olması.

Destek Süreci aşağıdaki belirtilen basamaklarla ilerlemektedir;

 1. Girişimcilik fikrinin oluşturulması
 2. KOSGEB’in online girişimcilik (E-Akademi) eğitimine tamamlanması ve sertifikasının alınması
 3.  Şirketini kurması
 4. İş planının detaylı olarak hazırlanması
 5. Hazırlanan iş planı ile şirket kurulduktan sonraki 1 yıl içinde başvurunun yapılması
 6. Kurul tarafından projenin değerlendirilmesi
 7.  Yaklaşık 15 gün içerisinde kararının açıklanması
 8. Destek sürecinin başlaması ve ödemelerin talep edilmesi

Proje yazımı ve raporlama süreci, daha önce bu desteklerden faydalanmamış girişimcileri yorabilmektedir. Proje yazımı metodolojisine göre hazırlanmayan projeler kurul tarafından reddedilmektedir. Raporlama sürecinde de eksik evraklar, mevzuata uygun olmadan hazırlanan raporlar girişimcilerin giderlerinin desteklenmemesiyle sonuçlanmakta ve büyük zararlara uğratabilmektedir. Sürecin doğru olarak yönetilememesinden kaynaklı olarak da KOSGEB verdiği desteği faiziyle geri alabilme hakkına sahiptir.

 

 

Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB’in sunmuş olduğu bir diğer girişim desteği Yeni Girişimci Desteği. Bu kapsamda KOSGEB  Değerlendirme ve karar Kurulunun uygun bulduğu aşağıdaki giderler için destek sağlanır:

 • İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.
 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
 • İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000 (beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
 • Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.

 

Girişimcilik Destek Programı

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)

(1.ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş DesteğiGeri Ödemesiz2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği18.00060

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği30.000
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı50.000
Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli100.000

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

 

Kosgeb Online Girişimcilik

KOSGEB Girişimcilik eğitimleri kapsamında oluşturduğu e-Akademi sistemi ile girişimcilik eğitimini sanal ortama taşıdı. Hayalindeki projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler artık uzaktan eğitim alabilecek. E-Devlet portalı üzerinden giriş yapılacak yeni sistem sayesinde dersler internet üzerinden de verilmektedir.

Kosgeb Kadın Girişimci

KOSGEB bütün girişimci ve KOBİ’lere üretimlerinden yatırımlarına kadar Ar-Ge faaliyetlerinden yurtdışı operasyonlarına kadar her alanda destekler vermektedir. KOSGEB’in yürütmüş olduğu bütün bu desteklerin tamamından kadın girişimcilerin yararlandığı gibi, kadın girişimcilere destek miktarlarında ve destek süreçlerinde pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bu kapsamda kadın girişimcilerin önemli bir kısmı yeni iş kurmak ve işlerini büyütme geliştirmek istediklerinde KOSGEB desteklerinden yararlanabilmektedirler. 2019 verilerine göre 2018 yılında 11 bin kadın girişiciye 220 milyon TL’ye yakın girişimcilik desteği KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.

Kosgeb İleri Girişimcilik Destekleri

Program, girişimcilerin Türkiye’nin stratejik önceliklerine uygun olarak seçilmiş sektörlerde kurdukları işletmelerin kapanmadan faaliyetlerini sürdürebilme oranlarını arttırmak için destek sunmaktadır. Girişimcilerin işletmelerini kurmadan önce ileri girişimcilik eğitimini tamamlaması gereklidir. İŞGEM / TEKMER’de bulunan işletmeler için eğitim şart değildir. İşletme, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla 1 yıl içinde kurulmuş olmalı, Türk Ticaret Kanununda belirtilen gerçek veya tüzel kişi konumunda yer almalıdır. Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı %50’nin üzerinde olmalıdır. İşletme ve girişimciler bu destekten yalnızca 1 defa faydalanabilir. Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programından ve Geleneksel Girişimci Destek Programından faydalanan işletme ve girişimciler bu destekten faydalanamazlar.

Program, kuruluş desteği, performans desteği, makine-ekipman ve yazılım desteği, mentörlük / danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, sertifika desteğinden oluşur. Destek, kurul kararının ardından 2 yıl boyunca sağlanır.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi olarak kurulmuş işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurulmuş işletmelere 10.000 TL geri ödemesiz destek sunulur. Performans desteği prim gün sayısına göre hesaplanan bir destektir. Proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar olan süre Birinci Performans Dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar olan süre İkinci Performans Dönemi olarak adlandırılır. Birinci dönemde toplam prim gün sayısı 180-539 olanlar için (1-2 personel) 5.000 TL,  540-1079 olanlar için (3-4personel) 10.000 TL, 1080 ve üstü olanlar için (4+ personel) 20.000 TL destek sağlanır. İkinci dönemde ise 360-1079 olanlar için 5.000 TL, 1080-1439 olanlar için 15.000 TL, 1440 ve üstü olanlar için 20.000 TL destek sağlanır. Böylece geri ödemesiz toplam 40.000 TL’ye kadar destek sunulur. Girişimci genç (30 yaşından gün almamış), kadın, engelli (%40’dan fazla), gazi ya da birinci dereceden şehit yakını ise 10.000 TL eklenerek 50.000 TL’ye kadar destek sunulur. Makine, ekipman ve yazılım desteği kapsamında lisans bedeli ve sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar destek sunulur. Eğer işletme düşük – orta teknoloji sınıfına yönelik faaliyet gösteriyorsa 100.000 TL’ye kadar, orta – ileri teknoloji sınıfına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyorsa geri ödemesiz 200.000 TL’ye kadar, ileri teknoloji sınıfına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyorsa geri ödemesiz 300.000 TL’ye kadar destek sunulur. Bu kapsamda gerçekleştirilecek desteklerin oranı %75’tir. Satın alınacak makine, ekipman ve yazılımın yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde destek oranına %15 eklenir. Gerçekleştirilecek mal / hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez (Performans desteği hariç). Tespit edilmesi halinde destek kesilir. Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz 10.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Buna dair destek oranı %75’tir. Sertifika desteği kapsamında kurulan işletmede çalışan personele yönelik mesleki / teknik sertifika ve belgeler (işletme sahibi için kuruluştan 1 yıl öncesini kapsamalı) için 5.000 TL’ye kadar destek sunulur.

KOSGEB İleri Girişimcilik Başvuru Destek Süreci Nasıl İlerler?

İşletmeler KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yaparak taahhütname onaylar. Başvuru sonucu kabul, ret ve düzenleme olarak kararlaştırılabilir. Başvuru reddine 1 kere itiraz edilebilir.

KOSGEB, destek alan işletmeyi kendi personeli ya da hizmet alımı aracılığıyla izleme hakkına sahiptir. Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi karar verir. Destek devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında durdurma ya da devama yönelik KOSGEB Başkanı karar verir.

Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Desteklenen işletmenin kuruluş tarihini takip eden 1 yıl içinde kapanması halinde geri ödemesiz destekler geri ödemeli durumuna geçer ve yasal faizi ile alınır. Kuruluş tarihini takip eden 1 yıl içinde kapanmayıp daha sonra kapanan iletmelerden destek geri talep edilmez.

 

Kosgeb Kadın Girişimci Destekleri

Avrupa’da, nüfusun % 52’si kadın olmasına rağmen; kendi işletmesinde çalışanların % 34,4’ü ve start-up girişimcilerin % 30’u kadındır. Bu nedenle, kadın girişimciliği geliştirilmesi gereken bir konudur. COSME Programı, kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomilerine, hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kadın girişimcilere özel önem atfetmektedir. Bu amaçla kadın girişimcilere yönelik iki ağ geliştirilmektedir: WES Network’ü: 31 ülkeden (AB-28, İzlanda, Norveç ve Türkiye) ulusal kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir politika ağıdır. Ulusal ve bölgesel düzeyde kadın girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinden sorumludur. Kadın Girişimciler için Mentörler Ağı: Kadın girişimcilere işlerini kurma, büyütme ve yönetim aşamalarında erken safhalarda (işletmenin iki ve dördüncü yılları arasında) destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır. Türkiye de bu ağda yer almaktadır.

Kosgeb Kadın Girişimci Destek Şartları

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik verilen hibe desteklerinde KOSGEB destek şartları bulunmaktadır. Hem ”Geleneksel Girişimcilik Desteği” hem de ”İleri Girişimcilik Desteği” programları için belirtilen şartlara uygunluk göstermeniz durumunda kadınlar hibe desteğinden yararlanabilirler.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak (Üst yaş sınırı bulunmamaktadır.)
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Girişimcilik eğitimini başarılı şekilde tamamlayarak Girişimcilik sertifikasının mutlaka alınmış olması,
 • Daha önce KOSGEB üzerinden kredi alınmamış olması,
 • Herhangi bir yasa örgütüne üyeliğinizin bulunmaması
 • İş fikrinin KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alması
 • Lisans eğitim şartı aranmamaktadır
 • Okur yazar olma zorunluluğu
 • KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması,
 • Kurulacak olan işletme başvuru tarihi itibari ile 1 yıl içinde kurulmuş olması gerekmektedir.

Kosgeb Kadın Girişimci Başvuru

Kurmak istenilen iş fikri eğer KOSGEB tarafından destek alıyorsa, hibe desteği başvuru şartlarında da belirtildiği gibi öncelikli girişimcilik eğitiminin başarılı şekilde tamamlanarak sertifikanın alınması gerekir. Diğer adımlar aşağıda sıralanmıştır.

 • E-Devlet şifreniz ile birlikte ”KOSGEB e-Akademi” sayfasına giriş yapınız.
 • E-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden şifrenizi talep edebilirsiniz.
 • Giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra sayfanın alt kısmında yer alan Öne Çıkan Eğitimler menüsünden ”Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” bölümünde yer alan ”Eğitime Başla” butonuna basınız.
 • 8 kategoride yer alan videoları izleyiniz ve bölüm sonu sınavlarını sırası ile uygulayarak ”Girişimcilik Belgesi Talep Et” deyin.
 • Sınav sonucunuz başarılı ise e-Devlet üzerinden girişimcilik belgenizi görüntüleyerek çıktısını alabilirsiniz.

Açılacak olan iş yeri ileri girişimcilik nace kodları arasında yer alıyorsa, öne çıkan eğitimlerden ”İleri Girişimcilik Eğitimi” seçilmelidir. Eğitimini tamamlamış ve sertifikasını almış olan kadın girişimciler KOSGEB kadın girişimci desteği başvurularının ikinci adımına geçebilir:

 • Başvuruların ikinci adımında ise iş yerinin kurulması vardır ve kuracağınız işletme Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer almalıdır.
 • Kurduğunuz iş yeriniz için öncelikle KOSGEB’e kayıt olarak, Kobi Beyannamesi Formunu doldurun
 • KOSGEB aktif hizmetler bölümünde yer alan Geleneksel Girişimci Destek Programı’na tıklayarak Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvurusu bölümüne giriniz.
 • Bu sekme üzerinden istenen bilgiler ilgili alanlarına girerek başvurunuzu onaylayınız.

KOSGEB kadın girişimci destek başvurunuz onaylandıktan sonra, belgelerinizin çıktısını alarak KOSGEB İl Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklarınız tam ise iş planınızı kurula sunmanız için bir gün verilecektir. Kurul planınızı onaylar ise hibe desteğinden faydalanabilirsiniz.

Kosgeb Genç Girişimci

Son yıllarda kendi işini kurup piyasaya atılmak isteyen genç girişimci sayısı gerek üniversitelerin destekleri, gerek devlet teşvikleri sayesinde önemli bir artış göstermekte fakat şirket kurup kendi işini yapmak isteyen birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetleri yüzünden çekingen davranmaktadır. KOSGEB genç girişimci destek programı ile belirli şartları uygulayan her genç KOSGEB'in hibe destek programından yararlanabilmektedir.

Kosgeb Genç Girişimci Desteği

Genç Girişimci Desteği belirli yaş aralığındaki kitlelere yeni kurmak istedikleri işlerde hibe e yatırım desteği sunmaktadır. Genç girişimci desteğinden faydalanırken işe başlama tarihinin de göz önüne alınması gerekir. Başvuru sırasında işe başlama tarihiniz şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanabilir.  Şirket kuruluş tarihinden önce kayıtdışı gelirleriniz bulunuyorsa ve ilerleyen süreçte bu durum tespit edilirse hem kayıtdışı gelirleriniz için cezai işlem uygulanabilir hem de genç girişimci desteğinden haksız olarak faydalandığınız için cezai işlem uygulanıp sunulan faydaların geri iadesi talep edilebilir. Genç Girişimci Desteği başvuru süreci ve aranan şartlar aşağıda verilmiştir.

Kosgeb Genç Girişimci Başvuru

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile Genç Girişimci Desteği’ne başvuruda bulunulabilir. İlgili şartları karşılayanlar başvuru için şirket kuruluş aşamasında mali müşavirinden destek alabilir. Vergi dairesine mali müşaviriniz tarafından verilen dilekçe sonuçlandığında (hızlandırmak için vergi dairesine gidebilirsiniz) size iletilen “Genç Girişimci Desteği’nden faydalanabilir.” yazısını, ikamet adresinize en yakın SGK Müdürlüğü Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat vererek destekten faydalanmaya başlayabilir, varsa başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağ-Kur prim borçlarınızı sildirebilirsiniz.

Kosgeb Genç Girişimci Desteği Şartları

KOSGEB Genç Girişimci Destek programından yararlanmak için bazı şartlar vardır:

 1. 18 yaşını tamamlamış ve 29 yaşını tamamlamamış olan genç girişimciler.
 2. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.
 3. Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar.
 4. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa  mükellefiyet açılmış olanlar.
 5. Adi ortaklık veya şahış şirketi kurmuş olanlar.

Kosgeb Kobi Destek

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Kobi Finansman Destek Programı

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından işletmelere kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destektir. Söz konusu uygulama KOSGEB Veri Tabanı’ nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan işletme türlerine giren işletmeleri kapsar. İşletme türleri şunlardır:

 • Girişimci İşletme,
 • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme,

Protokol kapsamındaki kredi türleri şunlardır;

 • İşletme Kredisi
 • Makine Teçhizat Kredisi

KOSGEB Finansman Destek Programının Destek Unsurları aşağıdaki gibidir;

Kredi Türüİşletme Türü 
Girişimci İşletmeler¹Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler²Azami Kredi Vadesi
Kredi Üst LimitiDestek PuanıKredi Üst LimitiDestek Puanı³
İşletme Kredisi50.000 TL*10 puan500.000 TL12 puan**18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi36 Ay

¹Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler

²Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji , Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler,

³Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı

*Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

**Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere

( iki) ilave puan verilir.

Kosgeb Kobigel

KOSGEB KobiGel programı, KOBİ Gelişim Destek Programı 2020 Yılı ”İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrıları” anlamına gelmektedir.

Sanayide dijital dönüşümün yerli imkanlar odaklı olarak sağlanması için; akıllı dijital teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi, hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye başlanmıştır. KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrıları” ilk kez 2019 yılında ilan edilmiş ve 2020 yılında tekrar edilmiştir.

2020 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrılarının kapsamına, sanayide uygulanabilir 8 akıllı dijital teknoloji konusu alınmıştır:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4.  İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6.  İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7.  İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik

2020-01 sayılı Proje Teklif Çağrısında; akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lerin imkan ve kabiliyetleri KOSGEB desteği ile geliştirilecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir. 2020-02 sayılı Proje Teklif Çağrısında; akıllı dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek olan sanayi sektörü KOBİ’leri desteklenecektir. Tasarlanan bütüncül yaklaşım ile; hem dijital teknolojilerin yerli üretimi ve ticarileşmesi, hem de kullanımı desteklenerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir. Projesi onaylanan işletme başına 300 Bin TL’si geri ödemesiz, 700 Bin TL’si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 Milyon TL’ye kadar destek verilmektedir.

Kosgeb Danışmanlık

KOSGEB danışmanlık hizmeti, KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden yararlanabilmeniz için sunulan profesyonel danışmanlık hizmetidir. İşini büyütmek isteyen KOBİ'ler ve girişimciler, danışmanlık desteği ile hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilir. KOSGEB danışmanlık desteği, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşur.

Kosgeb Proje Danışmanlığı

Proje fikri olan tüm kişi, kurum ve işletmelere, KOSGEB proje yazma, proje uygulama, bütçe hazırlama, faaliyet planı oluşturma konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş fikri ile ilgili ön bilgi alındıktan sonra, proje fikrinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için “Kanvas İş Planı” hazırlanmaktadır. Buradaki amaç, iş fikrinin fizibilitesini yapmak ve varsa eksiklerini değerlendirmektir. Projenin yapılabilirliğinin kararı verildikten sonra proje yazma ve yönetimi yapılacak ve süreç tamamlanacaktır.

Kosgeb Danışmanlık Desteği

İş kurmak veya var olan işini büyütmek isteyenler, bazı önerilere ihtiyaç duyabilir. Bu öneriler, projelerin hızlı ve en kolay şekilde nasıl hayata geçirileceği ile ilgilidir. Girişimci olan ve girişimci olma potansiyeli taşıyan herkes, bu konuda yardım ve destek almak istediğinde KOSGEB danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Kosgeb Belge

KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden biri de belgelendirme desteğidir.

Kosgeb Belge Alma

KOSGEB gerekli destek programı hakkında belge almak için destek programlarının şartları sağlandıktan sonra, istenilen belgeyi online şekilde E-Devlet üzerinden almak mümkündür. Pandemi öncesinde klasik eğitim seçeneği de olan KOSGEB’in şu dönemde sadece online eğitimleri bulunmaktadır. Gerekli eğitimleri şartlar gereği yerine getirdikten sonra E-devlet platformu üzerinden tamamlanmış eğitimle ilgili sertifika(belge) talebinde bulunarak elde edilebilir.

Kosgeb Belgelendirme Desteği

KOSGEB Belgelendirme Desteği Genel Hususlar:

 1.  İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek sadece belge için ödenen ücreti kapsar.
 2. Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.
 3. Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.
 4. Alınan belgeler için ödenecek tutar üst limiti 10.000 TL dir.

Kosgeb Üyelik

KOSGEB Üyelik işlemi için www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Giriş bölümündeki ''KOSGEB'e'' ''İlk Başvuru'' linkine tıklamalısınız. Yeni Girişimci Desteğine başvuracaksınız ''Yeni Girişimci İlk Başvuru'' alanından, diğer tüm destek programları için ''İşletme İlk Başvuru'' alanından ''Başvur'' butonuna tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz.

Kosgeb Üyelik Girişi

Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veri tabanına kaydetmelisiniz. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Giriş bölümündeki “KOSGEB’e İlk Başvuru” linkine tıklamalısınız. Yeni Girişimci Desteğine başvuracaksanız “Yeni Girişimci İlk Başvuru” alanından, diğer tüm destek programları için “İşletme İlk Başvuru” alanından “Başvur” butonunu tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmeye/Girişimciye ait KOSGEB Kullanıcı Adı ve Şifresini alacaksınız.

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemlidir.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

Kosgeb Sertifika

KOSGEB'in sunmuş olduğu bir diğer seçenek, alınan eğitimler sonucunda başarılı olan adayları sunmuş olduğu sertifikadır.

Kosgeb Sertifika Desteği

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Sertifika Desteği eklendi. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) internet sitesi ve e-hizmetler bölümlerinde bir süredir süregelen geliştirmeler destek programlarına da yansımaya başladı. Destek programlarında yapılan son güncelleme ise Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programları’nda yaşandı. Buna göre; destek programı kapsamında sağlanan kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği unsurlarına Sertifika Desteği eklendi.

MADDE 10- (1) Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
(2) Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir. Sertifika desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.
(3) Girişimcinin işletme kuruluş tarihinin bir yıl öncesinden, işletmede çalışan personelin ise işe giriş tarihinden itibaren; destek programı bitiş tarihine kadar olan süre içinde alınan sertifikalar için destek sağlanır.
(4) Bu destek kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır.
(5) Uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Kosgeb Eğitim Desteği

Eskiden GENEL DESTEK PROGRAMI kapsamında bulunan, işletme geliştirme destek programının yürürlüğe girmesi ve genel destek programının yürürlükten kalkması ile İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA dahil edilen KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ, hem işletme sahiplerinin hem de personellerin iş hayatlarına yönelik, bilgi ve becerilerini, yöneticilik vasıflarını geliştirmelerini hedefleyen bazı eğitim programlarına katılmalarını ifade ediyor. Üniversiteler başta olmak üzere üniversitelere bağlı birimler ya da eğitim hizmeti vermek üzere kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen bu eğitimler, mesleki ve teknik eğitim, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, yeni teknik ve teknolojiler vb. pek çok eğitimi içeriyor. KOSGEB eğitim desteği kapsamında; genel yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali işler ve finansman yönetimi, bilgisayar ve bilgi teknolojilere, yeni teknik ve teknolojiler, mesleki ve teknik eğitim, ürün belgelendirme ve çevre, dış ticaret ve uluslarası mevzuat, enerji teknolojileri gibi alanlar KOSGEB eğitim desteği kapsamında bulunmaktadır.

Kosgeb Eğitim Başvuru

KOSGEB eğitim desteği başvuru şartları şu şekildedir;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • TC vatandaşı olmak
 • Kobi olmak
 • KOSGEB veritabanına kayıt olmak
 • KOSGEB kobi beyannamesinin onaylanması
 • KOSGEB işletme geliştirme destek programına başvurmak
 • KOSGEB işletme geliştirme destek programı başvuru formunu KOSGEB hizmet merkezine teslim etmek
Destekten yararlanmak istiyorsanız, öncelikle KOSGEB desteklenen sektörler arasında yer aldığınızdan ve KOBİ olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. KOBİyseniz, ilk iş olarak öncelikle KOSGEB veritabanına kayıt işlemlerinizi tamamlamalısınız. KOSGEB işletme geliştirme destek programına başvurmalı, KOSGEB başvuru sayfası üzerinden indirdiğiniz başvuru formunu KOSGEB hizmet merkezine yani İl Müdürlüğü’ne teslim etmelisiniz. Başvuru sonucu, size yazılı bir şekilde iletildiğinde yani onay aldığınız belirtildiğinde eğitime belirtilen tarihte başlayabilirsiniz.

Kosgeb Başvuru

Girişimcilerin yeni iş alanları yaratmasına destek olan bu kurum, hem Türkiye ekonomisine olumlu katkı yaratmakta hem de istihdam oranının artmasını sağlamaktadır. Devletin de içerisinde yer aldığı bir destek programı ile hem girişimcilik eğitimi hem de sermaye desteği sunan Kosgeb, aynı zamanda KOBİ’lere özel destek programları da sunmaktadır. Ticaret hayatına yeni atılacak kişiler ve ticaret hayatı olan ancak büyümek isteyen KOBİ’ler arasında Kosgeb’den destek alarak hayallerine kavuşan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Fakat her iş kurmak isteyenin yeterli sermayesi yoktur. KOSGEB gerekli şartları sağlayan her bireye yatırım ve hibe desteği sağlayarak Türkiye'de istihdam oranını arttırmayı hedeflemektedir.

Kosgeb Başvuru Şartları

Her iş kurmak isteyen KOSGEB’ den yararlanamamaktadır. Sanayiyi geliştirme ve destekleme başkanlığı bu konuda bazı kriterler belirlemektedir. Bu destek kredisinden yararlanmak için öncelikle kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitiminin alınması gerekmektedir.

 • Yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyenler
 • İş yerini geliştirmeyi düşünenler
 • İşletmesinde yeni makine ve teçhizata ihtiyacı olanlar
 • Firmasının tanıtımını yapmak isteyenler
 • Daha fazla personel istihdam etmek isteyenler
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım sağlamak isteyenler
 • Personeline eğitim vermek isteyenler
 • Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler

KOSGEB’ e başvuru yaparak eğitim programına katılabilmekte ve uygun görülmesi durumunda destek kredilerinden faydalanabilmektedir.

Kosgeb Girişimcilik Başvurusu

KOSGEB Girişimcilik Başvurusu e-DEVLET kullanıcı bilgileri ile birlikte www.kosgeb.gov.tr  adresinden aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

 • KOSGEB’ e kayıt (e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapın.)
 • KOBİ beyannamesi(İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.)
 • Beyanname kontrol (Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.
 • Desteklere başvuru(Planladığınız girişimcilik desteğine uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.)

Kosgeb Hızlı Destek Başvuru

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük hizmetler  www.kosgeb.gov.tr  adresindeki ”E-hizmetler” menüsünden ”Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapılabilecektir.

Kosgeb Kuruluş Desteği Başvuru

KOSGEB kuruluş desteği başvurusu da standart KOSGEB başvurusu şeklindedir. Gerekli kayıt işlemleri sonrasında KOBİ beyannamesi ve beyanname kontrol adımlarını sırası ile izleyerek KOSGEB kuruluş desteği seçeneği ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kosgeb Online Başvuru

KOSGEB online başvurusu KOSGEB’ e ait web sayfası üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileri ile yapılmaktadır. Sırasıyla adımlar aşağıdaki gibidir;

 • KOSGEB’ e kayıt (e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapın.)
 • KOBİ beyannamesi(İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.)
 • Beyanname kontrol (Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.
 • Desteklere başvuru(Planladığınız istediğiniz desteğe uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.)

Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu

Yeni Girişimci Desteği Başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.

Kosgeb Fuar Desteği Başvurusu

KOSGEB’ in gerektirdiği şartlara uygunluk sonrasında e-Hizmetler üzerinden başvuru yapıldıktan sonra KOSGEB’in belirlediği başvuru evraklarının form halinde sunulması şarttır. Fuar desteğinden yararlanmak istiyorsanız, KOSGEB internet sitesinde yer alan başvuru evraklarının birer çıktılarını aldıktan sonra, istenilen bilgileri doldurup KOSGEB ‘E göndermeniz gerekir. KOSGEB fuar desteği için gerekli görülen evrakları ise şöyledir;

 • KOSGEB genel destek başvuru formu,
 • Genel destek başvuru taahhütnamesi,
 • KOSGEB Yurtiçi fuar desteği için ayrı başvuru formu,
 • İlgili işletmenin organizatör kuruluş ile gerçekleştirmiş olduğu fuar başvuru katılım formu.

Kosgeb Hibe Desteği

Hibe, girişimcilerin yaptığı projeler ve girişimler kapsamında devlet tarafından giderlerini karşılamak amacıyla yapılan yardıma denir. KOSGEB Hibe, girişimcilerin UGE(uygulamalı girişimcilik eğitimi) platformuna katılım belgesi aldıktan sonra yaptıkları harcamaların bir bölümünün karşılanması KOSGEB hibesidir.

Kosgeb Hibe Başvurusu

KOSGEB sunmuş olduğu destek programlarının her birinde geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı hibe desteği sunmaktadır. Her hibe desteği seçilen destek programına göre izafi anlamda değişkenlik göstermektedir.

Kosgeb Hibe Şartları

KOSGEB hibe başvurusu için genel koşullar şunlardır:

 • 18 yaşını doldurmuş, yani reşit olmuş olmak
 • KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılmak ve başarıyla tamamlamak
 • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması
 • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, KOSGEB veritabanına işletme kaydı yapılmış olması.

Girişimcilik Hibe Destekleri

Geleneksel girişimci destek programı yeni kurulmuş işletmeleri hedef alır. Bu destek programının temel amacı, yolun başındaki bir girişimcinin kurduğu işletmenin hayatta kalmasını sağlamaktır.

 • Geleneksel girişimci destek programına başvuran girişimci, gerçek kişi olarak kurduğu işletmesi için 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurduğu işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahiptir.
 • Girişimci ayrıca 40.000 TL’ye kadar performans desteğine de başvuru yapabilecektir.
 • Girişimci tarafından kurulan işletmesinde çalıştıracağı personelin sahip olması gerekli mesleki ve teknik belgeleri için geri ödeme olmaksızın 5.000TL’ye kadar sertifika desteği verilmektedir.

İleri girişimcilik destek programı kapsamında sağlanan hibe destekleri ise;

 • İleri girişimci destek programına kabul edilen girişimci, gerçek kişi olarak kurduğu işletmesi için 5.000TL, sermaye şirketi olarak kurduğu işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahiptir.
 • Girişimci ayrıca 40.000 TL’ye kadar performans desteğine de başvuru yapabilecektir.
 • Bu program kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği de girişimcilerin yararlanabilecekleri olanaklar arasındadır. İşletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar destek sunulur.
 • Destek tutarı, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi halinde 200.000 TL’ye, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda ise 300.000 TL’ye kadar çıkabilir.
 • İleri girişimci destek programı kapsamında girişimciye mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği olarak 10.000 TL’ye kadar destek verilir.
 • Girişimci tarafından kurulan işletmesinde çalıştıracağı personelin sahip olması gerekli mesleki ve teknik belgeler için geri ödeme olmaksızın 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği de verilmektedir.

Kosgeb Engelli Hibe

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için KOSGEB tarafından sunulan desteği engelli desteği denilmektedir. En az %40 oranına sahip olanların başvuru yapabildikleri bu destek, temel olarak engelli olanların iş yaşamına kazanılmalarını sağlamak, kendi iş yerlerini açabilmelerine katkı sağlamak ve başlangıç aşamasındaki maddi zorluklardan kurtulmalarına yardımcı olmaktır. KOSGEB engelli hibesi desteği için aranan bazı şartlar vardır;

 • Zihinsel ya da bedensel olarak engel oranının en az yüzde 40 olması,
 • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • 18 yaşının tamamlanmış olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle emekli, yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle kendi adınıza kayıtlı işletmenin bulunmaması,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet ediyor olmak,
 • Kurulacak olan iş yeri için ustalık belgesi gerekiyorsa bu belgeye sahip olmak,
 • Herhangi icra dosyası ya da işlemi olmaması,
 • Girişimcilik sertifikası sahibi olunması gerekmektedir.

KOSGEB engelli desteği ödemesi 2021 yılında 65.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu destek konusunda bilinmesi gereken, desteğin bütün değil parçalar halinde verilmesidir. 12 ay boyunca süren destek kapsamında farklı kalemlere yenilik ödemeler yapılmaktadır;

 • Yapılacak olan resmi işlemler, sigorta masrafları için sunulan kuruluş desteği ödemesi yapılmaktadır. Kuruluş desteğinin tutarları açılacak olan işletme göz önünde tutularak belirlenmektedir.
 • İşletmenin giderlerinin karşılanması için 12 ay süre boyunca elektrik, kira, su ve ısınma gibi faturalar için destek sunulmaktadır. Bu destek için işletme gider desteği ismi verilmektedir.
 • Kuruluş desteği kapsamında ise 1 yıl süre kapsamında makine, yazılım ve donanım alımlarının karşılanması amacıyla belirlenmiş olan tutar hibe olarak verilmektedir.

Yapılan bu destekler kapsamında engelliler 2021 yılında 65.000 TL destek alabileceklerdir. Bu toplam tutar yeni açılacak olan işletmeler için verilmektedir. Aynı zamanda hibeden yararlanacak olanlar en az 3 yıl boyunca işletmelerini de devam ettirmeleri, kapatmamaları, devretmemeleri gerekmektedir.

KOSGEB engelli desteği başvuruları için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Talep dilekçesi,
 • Başvuru yapan kişi adına başvuru formu,
 • Başvuru sahibine ait olan kimlik kartı,
 • Kurulması planlanan işe yönelik gerekiyorsa mesleki diploma,
 • Girişimcilik sertifikası,
 • Bütçe tablosu,
 • Engelli sağlık raporu aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Vergi dairesinden alınmış olan engelli vergi indirimi durumunu gösteren belge,
 • Hayvancılık yapılacaksa tarım il müdürlüklerinden alınmış olan işletme belgesi,
 • Herhangi bir icra dosyasının bulunmadığını gösteren borcu yoktur yazısı,
 • Adli sicil sorgulama belgesi ile başvuru yapılacaktır.

Engelli raporu başvurularda önemli olduğu için bu noktada belirli konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Engellilik yüzünden devlet kademelerinde farklı avantajlardan yararlanmak için genelde engelli raporu, başvuru sonrasında kurumun hastaneye sevki sonucunda alınmaktadır. Ancak KOSGEB kapsamında yapılacak olan başvurularda önceden alınmış ve geçerliliği bulunan sağlık raporu ibraz edilebilmektedir. Fakat kurumun olası hallerde sunulan engel oranını gösteren raporu kabul etmemesi ve kurum sevki ile birlikte yeniden engel oranını gösteren sağlık raporu alınmasını istemesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda kurum sevki ile birlikte gerekli olan sağlık raporu alınmalıdır.

Kosgeb Personel (Eleman) Desteği

İşletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal veya hizmet üretmelerinin sağlanması, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, yurt
içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, ve proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması amacıyla KOSGEB tarafından “Genel Destek Programı” destekleri sağlanmaktadır. Genel Destek Programı kapsamında ise on beş farklı destek kalemi bulunmaktadır. Söz konusu destek kalemleri içerisinde bulunan “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği nin maksimum destek üst limiti 50.000 (Elli bin) TL’dir. Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanmaktadır.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Şartları

 • Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.
 • Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.
 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Ödeme

Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır.

 1. Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
  Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.
 3. (1) ve (2) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Başvuru

KOSGEB maaş desteği başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • İşletmenin KOSGEB’in destek verdiği bir sektörde faaliyet gösteriyor olması gereklidir. KOSGEB’in web sitesi üzerinden desteklenen sektörler gözden geçirilebilir.
 • İşletmenin KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı olması gereklidir. Bunun için https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration adresine giriş yapılmalıdır.
 • İşletme Kayıt başlığı altından Başvur butonuna tıklayarak işletme kayıt ettirilmelidir. Kayıt için T.C. kimlik numarası ve başlangıç tarihi ile giriş yapılmalıdır.
 • Güncel bir KOBİ beyannamesi oluşturulmalıdır. Sisteme kayıt olunurken istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde verilmesi gereklidir. KOSGEB’in bu bilgileri onaylaması gereklidir.
 • Ardından gerekli belgeler hazırlanmalı ve KOSGEB müdürlüklerine giderek başvuru yapılmalıdır. KOSGEB müdürlüklerine gitmek yerine online olarak başvuru gerçekleştirmek isteyenler, KOSGEB sistemine giriş yaparak istenen belgeleri bu sisteme yüklemelidirler.
 • İşletmelerin yaptıkları başvurular KOSGEB yetkilileri tarafından değerlendirilir.
 • Başvurular olumlu sonuçlanır ise, başvurunun bir kopyası da işletme sahibinin e-posta adresine gönderilir.
 • Başvuru olumlu sonuçlandırıldıktan sonra 45 gün içerisinde nitelikli elemanının sigortası başlatılmalıdır. Ardından KOSGEB tarafından destek ödemesinin yapıldığı dönemlerde maaş desteği verilir.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Maaş

KOSGEB maaş desteği tutarı; işletmeler için toplamda 50.000 TL’dir. Çalıştırılan nitelikli elemanlar için toplamda %60 oranında destek ödemesi yapılır. 3 aylık periyotlarda, çalıştırılan nitelikli elemanların maaş ödemelerinin %60’ı KOSGEB’den alınır. SGK’nın amacı işletmelere prim desteği değil, nitelikli elemanlar için maaş desteği vermektir. Bu nedenle ödemelere SGK prim ödemeleri dahil değildir.

KOSGEB maaş desteği kapsamındaki personele ödenmesi gereken aylık tutarı KOSGEB tarafından belirlenir. Belirlenen tutardan daha düşük maaş ödemesi yapacak olan işletmeler maaş desteğinden yararlanmaya devam edemezler.

İkramiye, prim, asgari geçim indirimi gibi tutarlar dahil olmadan verilmesi gereken minimum maaş tutarı KOSGEB tarafından hesaplanmıştır. Nitelikli elemanların eğitim seviyelerine göre alacakları maaş tutarı da değişiklik gösterir.

KOSGEB tarafından belirlenmiş olan maaş tutarları ise şunlardır:

 • Yüksekokuldan yeni mezun olmuş olan personellere en az 2.000 TL ödeme yapılmalıdır.
 • Ön lisans mezunlarına yapılması gereken ödeme tutarı minimum 2.500 TL’dir.
 • Lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlara en az 3.500 TL ödeme yapılması gereklidir.

Nitelikli eleman desteğinin süresi kapsamında bu tutar istenen kadar nitelikli personel için talep edilebilir. Şartlar kapsamında izin verilen ölçüde nitelikli personel KOSGEB tarafından işe alınarak mevcut işletme daha değerli hale getirilebilir.

Kosgeb Kredi

KOSGEB, oluşturmuş olduğu destek programları ile birlikte gerekli şartlara uygun ve başvuru koşullarını istenilen şekilde yerine getiren 18 yaşından büyük T.C. vatandaşı olan herkese kendi işini kurmada sermaye yatırımı sağlamaktadır.

Kosgeb Kredi Başvurusu

KOSGEB kredi başvurusu, başvuru ön koşullarını sağlayan 18 yaşından büyük bütün T.C. vatandaşlarına başvuru hakkı sunmaktadır. KOSGEB, pek çok farklı alan ve sektöre çeşitli hibe destekleri ile birlikte sıfırdan kurmak istediğiniz işiniz için sermaye, finansman ve nitelikli personel desteği sağlamaktadır. İşinize ve size ne uygun KOSGEB desteğini seçtikten sonra  www.kosgeb.gov.tr  web sitesi üzerinden seçmiş olduğunuz destek programının online formuna ulaşabilir online başvuru kaydı oluşturabilirsiniz.

Kosgeb Kredi Şartları

KOSGEB kredi şartları her başvuru ön koşulunda olduğu gibi;

 • 18 yaşını doldurmuş, yani reşit olmuş olmak
 • KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılmak ve başarıyla tamamlamak
 • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması
 • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, KOSGEB veritabanına işletme kaydı yapılmış olması.

aynı şartlarla birlikte KOSGEB kredisi şartlarıdır.

 

Esnaf Kosgeb Kredisi

KOSGEB esnaflara özel kapsamda dönemsel olarak oluşturduğu; sel, pandemi ve doğal afetler için çeşitli kredi ve hibe destekleri sunmaktadır. Bütün bu seçeneklerin yanında Küçük ve Mikro İşletmelere Hızlı Destek Programı ile birlikte esnaflara gerekli şartlar sağlandığı takdirde programdan faydalanma müjdesi verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu seçenekler esnaflar için esnetilmiş ve başvurusu reddedilen veya KOBİ’lerden onay alamayan esnafların ve işletmelerin başvuruları tekrardan istenip hibe desteği sağlanmıştır. KOSGEB sunmuş olduğu destek programları çerçevesinde dönem dönem program şartlarını esneterek daha fazla işletme ve esnafın sağladığı desteklerden faydalanmasını sağlamaktadır.

Genç Girişimci Kredisi Şartları

Sermaye sahibi olmadan iş yeri açmak veya mevcut işini geliştirmek isteyenlere sunulan Genç Girişimci Desteği geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi avantajlarıyla sunulur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından piyasa ihtiyaçlarına göre zenginleştirilen destekler 2022 yılı içinde 60.000 TL limite kadar yükseltilmiştir.

KOSGEB hibe destek ödemelerinin yapıldığı sektörler arasında genç girişimcilerin tercihleri;

 • Perakende ve toptan ticaret
 • Kuaför ve güzellik salonu faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • Danışmanlık, tercüme ve reklam çalışmaları
 • Yiyecek hizmetleri
 • Aracı ve destek faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Genç Girişimci desteğinden faydalanma şartlarında ilki yaş sınırlamasıdır. 18-29 yaş arasında olan ve yeni girişimciler geçmişte herhangi bir ticari faaliyete ortaklık yapmamışsa ve il kez şirket açıyorsa destek türlerine uygun başvuru işlemi başlatabilirler.

 • Gelir Vergisi Kanununa göre kazanç istisnası kapsamında olanlar
 • 4/B BAĞ-KUR kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalananlar
 • Ticari ya da serbest meslek faaliyetleri kapsamında ilk defa mükellefiyet açanlar
 • Şahıs şirketi veya adi ortaklık kuranlar 1 yıl boyunca BAĞ-KUR prim desteği almaya hak kazanır.

İlgili tarihten önce başlamış olanlar, başka bir şirkette ortaklığı bulunanlar, daha önce vergi mükellefi olmuş ve kapatmış girişimciler, anonim ya da limited şirketler sunulan destekten faydalanamaz.

Genel kapsamı ile kimlerin bu destekten tam anlamıyla faydalanacağını söyleyecek olursak KOSGEB şartlarında olduğu gibi 18 yaşını doldurmuş herkes fakat aynı zamanda genç girişimci desteği için 30 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Kosgeb Destek Kredisi Şartları

KOSGEB destek kredisinden yararlanmak için 18 yaşından büyük T.C. vatandaşı olunması ve ilk kez başvuru yapılıyor olunması gerekir. Herhangi bir iş yerine bağlı olarak sigortalı eleman olmamanız gerekmektedir. Kredilerden yararlanmak için ene önemli husus derslere katılarak girişimcilik sertifikası almaktır. Açacağınız işyeri veya şirket sizin üzerinize olmalıdır.

Kosgeb Hibe Kredi

Hibe yeni iş yeri kurmuş ve girişimcilik sertifikasını sahip olan Türkiye vatandaşlarına devletin sağladığı bir destektir. KOSGEB hibe desteği alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • KOSGEB sistemine kayıt yaptırmak
 • Kursa katılmak ve sertifika sahibi olmak
 • İş yeri projenizin hazır olması
 • Hibe programına başvuru yapmanız

 

Kosgeb İşyeri Açma Kredisi

2022 yılında kendi iş yerini açmak isteyen 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları içi 65 bin lira ile 370 bin lira hibe destek veren tek kurum KOSGEB’dir. İlk kez iş kuracak olması veya uzun süredir esnaflık yapma durumu ayrımı yapmaksızın  370 bin liraya kadar hibe desteği KOSGEB tarafından sunulmaktadır.

KOSGEB’ ten işyeri açma hibe desteği alabilmek için ihracat ve ithalatla uğraşanlar yeni bir teknolojik ürün tasarlayanlar, personel ve reklam giderleri için paraya ihtiyacı olanlar başvuru yapabiliyor. KOSGEB başvuru yapanlara kuruluş desteği ve performans destekleri ile toplamda 65 bin liradan 370 bin liraya kadar hibe desteği sağlamaktadır.

 

Kosgeb Mikro Kredi

KOSGEB mikro kredi, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek programı kapsamında KOSGEB’in sunmuş olduğu destek seçenekleri içerisinde bulunmaktadır. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek programı hakkında genel şartları ve başvuru koşullarını ilişkin bilgilendirmeler Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek programı başlıklı yazı altında belirtilmiştir.

Ziraat Bankası Kosgeb Kredisi

KOSGEB destek programları kapsamında KOBİ’lere sunulan desteklerden biri de işletmenin nakit ihtiyaçları için Ziraat Bankası ve KOSGEB iş birliği ile uygun faiz oranları ile uygun ödeme koşulları sunan hibe destek programıdır.

 • KOSGEB veri tabanındaki kayıtlı Küçük ve Orta ölçekli işletmeler faydalanabilmektedir.
 • İndirimli faiz oranları ile nakdi krediler kullandırılmaktadır.
 • KOBİ’lere finansal destek sağlamak amacıyla kredi faizinin tamamının veya bir bölümünün KOSGEB  tarafından karşılandığı kredilerdir.
 • Kapsamı KOSGEB tarafından belirlenen ve Ziraat Bankası aracılığıyla edilen bu krediler İhracat Finansman Desteği, İşletme Sermayesi Desteği, İstihdam Desteği, Acil Destek, Makine Teçhizat Kredi Desteği vb. gibi çeşitli başlıklar altında verilebilmektedir.

Bu destek programına başvuru kanallarından biri Ziraat Bankası şubeleridir.

Kosgeb Destekleri 2022

KOSGEB 2022 destekleri ve çeşitleri hakkında aşağıda bilgi verilmiştir.

Esnafa Kosgeb Kredisi 2022

Esnafa KOSGEB kredisi, KOSGEB’in sunmuş olduğu hibe programlarından biri olan Mikro ve Küçük İşletmelere Destek Programı kapsamında gerçekleşmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan bütün mikro ve küçük işletmeler KOSGEB’ in web sitesine yapacakları başvurularda aranılan şartları yerine getirdiği takdirde bu hibe desteğinin yararlanmaktadır. Öncelikle işletmenizin, KOSGEB tarafından belirlenen sektörlerde olduğundan emin olun ve KOSGEB tarafından sağlanan Girişimcilik eğitimini tamamlayın daha sonra programa yaptığınız başvuru ile birlikte sunmuş olduğunuz iş planınızın durumu ile birlikte hibe alma hakkına sahip olabilirsiniz.

Kosgeb 2022 Hibe Destekleri

KOSGEB 2022 Hibe Destekleri şu şekildedir;

 • Girişimcilik Destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • İŞGEM/TEKMER Destekleri
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Kosgeb Başvuru Şartları 2022

KOSGEB başvuru şartlarında ekstrem bir durum olmadığı sürece herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu şartlar:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik eğitimlerine katılmak başarılı bir şekilde tamamlamak
 • Hali hazırda kurulu bir işletme için destek istenecekse işletmenin KOBİ sıfatına sahip olması
 • Hali hazırda kurulmuş bir işletme ise KOSGEB veri tabanına işletme kaydının yapılmış olması

aranan standart şartlardır.

Kosgeb Bayan Girişimci Desteği 2022

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşından büyük olan kadın girişimcilerin KOSGEB Kadın Girişimci Destek Programı’na başvurabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Girişimcilik sertifikası almış olmalısınız.
 • Daha önce KOSGEB’den herhangi bir hibe almış olmamalısınız.
 • Herhangi bir terör örgütü ile bağının olmaması gerekmektedir.
 • Okur-yazar olmanız yeterli olup herhangi bir mezuniyet şartı bulunmamaktadır.

Kosgeb Destek Kredisi 2022

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay  / kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.

KOSGEB destek kredisi başvuruları 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılabilmektedir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

Başvuru şartları ve daha fazla bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz. 

Kosgeb Desteklenen Sektörler 2022

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.

KOSGEB destek veren sektörler için buraya tıklayınız.

Kosgeb Destekleri 2022 Genç Girişimci

Genç Girişimci Destek programı amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunları çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Genç Girişim Destek Programı destek unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimi
 • İş planı ödülü
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) desteği

Kosgeb Engelli Hibe Şartları 2022

20202/1. dönem İŞKUR engelli girişimci hibe desteği başvuruları başladı. 10.11.2021 tarihinde İŞKUR tarafından sosyal medyada duyuruldu. Kendi işini kuracak olan engeliler için başlatılan hibe desteği başvuruların şartlarında ayrıca bir çok değişiklik yapılmadı. Geçtiğimiz yıllar içinde aynı olan İŞKUR engelli hibe desteği başvuru şartları şuan içinde nerede ise aynı olduğunu gözlemledik. Aranan şartlar son hali ile şunlardır.

 1. Bedensel ya da zihinsel olarak en az %40 oranında engelli raporuna sahip olması.
 2. İŞKUR’ a engelli kayıtlı olması
 3. 18 yaşını tamamlamış olması
 4. Her ne sebeple olursa olsun emekli olmamış olması
 5. Kendinize ait bir işletmenizin olmaması
 6. İş yerini kuracağınız il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız
 7. Kurulan iş yeri için istenilen ustalık sertifikası, diplomaya sahip olunması
 8. Kendisine vasi tayini yapılmamış olması
 9. Herhangi bir icra dosyasının olmaması
 10. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinden yararlanmak isteyenlerin Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği belgesine sahip olması gerekir. Arıcılık projesinden destek almak isteyenlerin MEB ya da Üniversite onaylı Arıcılık Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Kosgeb Faizsiz Kredi 2022

Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. 2021 yılı Aralık ayından önceki başvuru dönemi yararlanıcıları, şartları karşılamaları ve yeni başvuru döneminde de başvuru yapmaları halinde önceden yararlandıkları destek tutarı dikkate alınmaksızın destek alabilecektir.

MKİ’lerden başvuru sırasında alınan taahhütnamedeki “geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza etme”, “yeni personelin istihdam etme” ve “desteği 24 ay ödemesiz dönemi takiben taksitler halinde KOSGEB’e geri ödeme” taahhütlerine istinaden “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

 • Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL geri ödemeli destek verilecektir.  İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacaktır.

 

Kosgeb Faizsiz Kredi 2022 Başvuru ve Şartları

KOSGEB Veri tabanında kayıtlı, bilgileri güncel ve faal olma şartı:  MKİ; KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi güncel, program kapsamındaki sektörlerde faal olan bir işletme olmalıdır.

 • Program başvurusu yapılmış ve geçici onay almış olma şartı: MKİ; www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimindeki süre içinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden online olarak Program Başvuru Formunu ve Destek Taahhütnamesini doldurmalı / onaylamalıdır. Bütçe imkanları dahilinde başvuru sırasına göre başvurulara KOSGEB tarafından geçici onay verilecek ve KBS üzerinden geçici onay bildirimi yapılacaktır.
 • Şartlara uygun yeni personeli istihdam etmiş ve ödeme talebi başvurusu yapmış olma şartı: KBS üzerinden geçici onay bildirimi alan MKİ;  aynı takvimde belirtilen son tarihe kadar şartlara uygun personeli istihdam etmeli ve KBS üzerinden online olarak Ödeme Talep Formu doldurmalı / onaylamalıdır. Kesin başvuru ve destek ödeme onayı, başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması, şartlara uygun personelin istihdam edilmesi ve MKİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirme yapılmamış vergi – SGK borcu olmaması şartıyla verilecektir. MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre, bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

İstihdam taahhütlerinin kontrolünde SGK kayıtları esas alınacaktır.

Kosgeb Hayvancilik Destekleri 2022

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ’lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımları desteklemek.

Başvuru yapabilecekler: Girişimci, Kobi, Büyük İşletme ve Kamu Kurum Kuruluşları…

Destek Türü: Hibe

Destek Miktarı: 500.000.000 TL –   2.000.000.000 TL- %50

Başvuru Dönemi :Çağrılı

Kosgeb Hibe Desteği 2022

KOSGEB hibe desteği seçilen işletme türüne göre değişmekle birlikte 50.000 TL’den 370.000 TL’ye kadar hibe desteği KOSGEB tarafından sunulmaktadır. Yıl içerisindeki destek şartları ve seçenekleri için www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kosgeb İmalat Desteği 2022

KOSGEB İmalat desteği 2022 yılı içerisinde henüz duyurulmadı. KOSGEB İmalat desteği için www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kosgeb Kredi Şartları 2022

 • KOSGEB Veri tabanında kayıtlı, bilgileri güncel ve faal olma şartı:  MKİ; KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi güncel, program kapsamındaki sektörlerde faal olan bir işletme olmalıdır.
 •  Program başvurusu yapılmış ve geçici onay almış olma şartı: MKİ; www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimindeki süre içinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden online olarak Program Başvuru Formunu ve Destek Taahhütnamesini doldurmalı / onaylamalıdır. Bütçe imkanları dahilinde başvuru sırasına göre başvurulara KOSGEB tarafından geçici onay verilecek ve KBS üzerinden geçici onay bildirimi yapılacaktır.
 • Şartlara uygun yeni personeli istihdam etmiş ve ödeme talebi başvurusu yapmış olma şartı: KBS üzerinden geçici onay bildirimi alan MKİ;  aynı takvimde belirtilen son tarihe kadar şartlara uygun personeli istihdam etmeli ve KBS üzerinden online olarak Ödeme Talep Formu doldurmalı / onaylamalıdır. Kesin başvuru ve destek ödeme onayı, başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması, şartlara uygun personelin istihdam edilmesi ve MKİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirme yapılmamış vergi – SGK borcu olmaması şartıyla verilecektir. MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre, bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

İstihdam taahhütlerinin kontrolünde SGK kayıtları esas alınacaktır.

Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği 2022

KOSGEB, Personel istihdam etmek isteyen firmalara ve Girişimcilere Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında 50 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz (Hibe) destek vermektedir.

 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;
  2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunları ve 5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler için 1.500 TL,
  4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları için 2.000 TL,
  Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir.
 • İstihdam edilecek elemanın, şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere + 1.000 TL ilave edilir. Örneğin; 30 yaş altı meslek yüksekokulu mezununun istihdamı için 2.500 TL destek verilecektir.

Destekten Yararlanma Koşulları;

 1. Bu destek, işletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş Yükseköğretim kurumundan mezun, 5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
 2. İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 eleman için bu destekten yararlanabilir.
 3. Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 4. Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez. Örneğin çalışan bordrosunda 2.000 TL net ücret yazıyorsa destek tutarı 1. Bölge için (Gelişmiş iller İstanbul Ankara İzmir vb) 1.000 TL, 2.,3.,4. Bölge için 1.200 TL, 5. ve 6. Bölge için 1.400 TL destek verilecektir.
 5. Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde istihdam edilmesi gerekir.
 6. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
 7. Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, destek süreci sonlandırılır.